Order Ane Payment
การสั่งซื้อและการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อและชำระเงินปลายทางเมื่อท่านรับสินค้า (KERRY) หรือสามารถโอนเงินมาทางบัญได้ที่นี่  ขอบคุณครับ