PRODUCT
ผลิตภัณฑ์ของเรา

เจลไล่นกตรา GLD BIRD GEL 
BIRD REPELLENT GEL


คุณสมบัติ ใช้ป้องกันและขับไล่นกเฉพาะที่โดยจะทำความรำคาญให้นกโดยเนื้อเจลจะมีเส้นใยคล้ายใยบัวและเส้น ใยจะพันตามอวัยวะต่างๆ เช่น แพนหางปลายปีกของนก ทำให้นกเสียสมดุลในการบิน หากนกพยายามคาบกิ่งไม้มาทับจะถูกเส้นใยพันซ้ำๆจนไม่สามารถกางปีกบินได้ทำให้นกเข็ดและกลัวไม่กล้าที่จะกลับมาในบริเวณที่มีการทาเจลไล่นกอีก

วิธีการใช้เจลไล่นกตรา GLD BIRD GELข้อจำกัด
อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้อยู่ระหว่าง 5-170 องศาเซลเซียสไม่ควรทาบริเวณที่มีฝุ่น แป้งมาก


GLD MSDS BIRD REPELLENT GEL

ข้อมูลทางด้านเคมี, ด้านเทคนิค และด้านความปลอดภัย

 

1.รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 
ชื่อทางการค้า
BIRD REPELLENT GEL (เจลไล่นก)
ชื่อตราสินค้า
GLD BIRD GEL
ชื่อผู้จัดจำหน่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอลดี มาร์เก็ตติ้ง
263/154 หมู่บ้านลานนาธานี หมู่3 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร.053-105052 , 0816431006
Website: www.gldbirdgel.com, E-mail: geomembrane2508@gmail.com
 

2.ข้อมูลทางกายภาพ และทางเคมี (มาตรฐานในการทดสอบ American Standard Testing Materials ASTM)

 
ชื่อทางเคมี ลักษณะ
กลุ่มปิโตรเคมี สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน,สารป้องกันเชื้อรา(FUNGI).เป็นครีม สีไข่ ไก่ไม่ละลายน้ำ
การละลาย
ละลายใน ไฮโดคาร์บอน, ตัวทำละลายคลอริเนตเตท, อิเทอร์ และเอสเทอร์
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
7.56
ความถ่วงจำเพาะ
0.8763 ที่ 25 องศาเซลเซียส
ความหนืด
5,113 เซนติสโตกส์ ที่ 60 องศาเซลเซียส 3,275 เซนติสโตกส์ ที่ 80 องศาเซลเซียส
จุดหยด
188.5 องศาเซลเซียส
จุดวาบไฟ , จุดติดไฟ
208.8 องศาเซลเซียส, 386 องศาเซลเซียส
 

3.ข้อมูลทางด้านอัคคีภัย และการระเบิด

 
การใช้สารดับเพลิง
คาร์บอนไดออกไซต์, ผงเคมีแห้ง, โฟม และละอองน้ำ
 

4.ข้อมูลทางด้านอันตรายต่อสุขภาพ (มาตรฐานในการทดสอบOfficial Methods of Analysis of AOAC Internation )

 
การรับสารทางการหายใจ
ไม่เป็นพิษ หรืออันตราย
การสัมผัสทางผิวหนัง
ไม่เป็นพิษ หรืออันตราย
การสัมผัสทางตา
ไม่เป็นพิษ หรืออันตราย
การรับประทานเข้าไป
ไม่เป็นพิษ หรืออันตราย
 

5.ข้อมูลทางด้านการป้องกันในการปฏิบัติงาน

 
การป้องกันจากสูบดม
ต้องสวมอุปกรณ์ปิดจมูก ที่เหมาะสม ถ้าในอากาศมีความเข้มข้นเกินกว่ามาตรฐานกำหนด
การป้องกันจากการสัมผัสผิวหนัง
ต้องสวมถุงมือ
การป้องกันจากการสัมผัสทางตา
ต้องใสแว่นป้องกันสารเคมี
 

6.ข้อมูลทางด้านการปฐมพยาบาลขั้นต้น

 
หากสูบดมเข้าไป
ให้ย้ายผู้ป่วย ไปในที่มีอากาศบริสุทธิ์
หากสัมผัสผิวหนัง
ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำมันพืช และสบู่ ประมาณ 15 – 20 นาที
หากสัมผัสทางตา
ล้างตาด้วยน้ำทันที อย่างน้อย 15 นาที แล้วจึงพาไปพบแพทย์
หากรับประทานเข้าไป
ให้นำผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที พร้อมผลิตภัณฑ์
 

7.ข้อปฏิบัติในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

 
ให้จัดเก็บในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีพอสมควร ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ และหากเกิดการรั่วไหล ให้ปิดส่วนที่ทำให้เกิดการรั่วไหล แล้วทำความสะอาดเท่าที่ทำได้ และป้องกันไม่ให้ไหลลงพื้นดิน, ผิวน้ำ โดยกำจัดส่วนที่เหลืออยู่ด้วยตัวดูดซับ หรือ ปั้มดูด แล้วแต่ความเหมาะสม
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา